Sözlü Tarih Örnek Tezler

Aday, Osman, “Belgesel Sinema Üzerine Sözlü Tarih Uygulamaları: Göç Belgeselleri”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2017.

Akbaş, Meral, “Mamak Askeri Cezaevi’nde Bir Kadın Koğuşunda ‘Kamusal’ı Tartışmak: Bir Sözlü Tarih Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2009.

Akal, Emel, “Woman and Socialism in Turkey Progressive Women’s Organizations”, Yüksek Lisans Tezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1996.

Atalay, Elif, “İstanbul’da Yaşayan Azınlık Gruplarının İstanbul Algıları ve Kentsel Bellekleri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2019.

Bal, Özgür, “Memory, Identity, Home: Self-Perception of Identity Among the Armenian and Jewish Communities in Ankara”, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2006.

Chan, Oı Ting, “ ‘Daughter (-in-law) of Turkey’: An Account of International Marriages from South East Asian women In Istanbul”, Yüksek Lisans Tezi, Sabahcı Üniversitesi, 2017.

Combres Karla, “ Experiences of Educated Turkish Migrant Women Returning from Canada”, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2007.

Dalgıç Gülsema, “An Oral History Study on the Korean War Veterans”, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2000.

Dere, İlker “ Sosyal Bilgiler Derslerinde Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarih”, Doktora Tezi, Uşak Üniversitesi, 2017

Demir, Meltem, “İstanbul’da Yaşayan Kore Savaşı Gazileri Üzerine Sözlü Tarih Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2018.

Kızmaz, İlke, “ 1960-1980 Yılları Arasında İstanbul’da Halk Dansları- Sözlü Tarih Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

Kumru, Gülsüm, “Tarih Öğretimi Açısından Sözlü Tarih Yazımı: Karaca Ahmet Dergahı Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

Medin, Burak, “Sinemada Seyirci ve Mekan: Türkiye’de Değişen Sinema Seyir Kültürü”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2017.

Mutlu Kılıç, Elif, “ Neoliberal Politikalar Çerçevesinde Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Mekanı Yeniden Anlamlandırmada Sözlü Tarih Bilgisi: İzmir-Kadıfekale Kentsel Yenileme Projesi Örneği”, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2016.

Resuloğlu, Çılga, “The Tunalı Hilmi Avenue, 1950s-1980s: The formation of a Public Place in Ankara”, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2011.

Sazan, Lokman, “Sözlü Tarih Çalışması: Derikli Ermenilerde ve Kürtlerde Mekan ve Hafıza”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014.

Seymen, Gizem, “Bir Kentsel Mekanın Bellek Üzerinden Var Edilme Biçimi: Trabzon Hacıkasım Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2019.

Şahin, Özge, “ Bir Sözlü Tarih Çalışması: Çerkes Boylarından Şapsığların ve Kabardeylerin Günümüzdeki Gök ve Kimlik Algıları”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2019.

Turgut, Huriye, “ Feminist Bakış Açısından Evlilik ve Kumalığa Dair Kadın Anlatıları: Bir Sözlü Tarih Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, 2018.

Türegün, Emine Nihan, “ Being Mother and a Revolutionary: Experiences of Motherhood Among Revolutionary Women in 1970s-80s Turkey”, Yüksek Lisans Tezi, Sabancı Üniversitesi, 2016.

Uyar, Yaprak Melike, “ Jazz in Turkey: Cultural Connotations ad the Processes of Localization”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016.

Varol, Volkan, “Hatıralar ve Hatıratlar Işığında Ülkücü Gençlik Hareketinin Sözlü Tarihi (1970-1990), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2019.