Sözlü Tarih Türkçe Kitap&Makale Kaynakçası

Akal, Emel. Kızıl Feministler Bir Sözlü Tarih Çalışması. İletişim Yayınları, 2011.

Akbayar, Nuri. Osmanlı Yer Adları Sözlüğü. 2. bs. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002.

Algör, İlhami. “Göç ve Hafıza: Bir Süryani-Kürt Kasabasında Sözlü Tarih Anlatıları”. İçinde Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları, editör Leyla Neyzi, 273-302. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.
———, ed. Ma Sekerdo Kardaş? N’etmişiz Kardaş? Dersim 38 Tanıklıkları. İletişim Yayınları, 2018.

Altınay, Ayşe Gül, ve Fethiye Çetin. Torunlar. 2. bs. Metis Yayınları, 2013.

Aslan, Şükrü, Bülent Bilmez, ve Gülay Kayacan. Belleklerdeki Dersim 38. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015.

Balancar, Ferda, ed. Sessizliğin Sesi II Diyarbakırlı Ermeniler Konuşuyor. Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2012.

Balancar, Mehmet Ferda, ed. Sessizliğin Sesi Türkiye Ermenileri Konuşuyor. 2. bs. Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2012.

Bilmez, Bülent, Gül Hür, Barış Ertürk, Ali Deniz Pusat, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, ve Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Unutmak ve Hatırlamak Türkiye’de Hafıza Kültürü ve Hafıza Politikaları: Yuvarlak Masa Toplantısı, 5-6 Aralık 2014 Heybeliada, 2016.

Bilmez, Bülent, Gülay Kayacan, ve Şükrü Aslan. “Kuşaklararası Aktarım ve Algı: Dersim ’38’i Hatırlamak”. Tarih Vakfı, t.y.
———. Toplumsal Bellek, Kuşaklararası Aktarım ve Algı Dersim ’38’i Hatırlamak; Belleklerdeki Dersim ’38 Kuşaklararası
Sözlü Tarih Projesi Alan Araştırması Raporu. İstanbul: Tarih Vakfı, 2011.

Böke, Pelin. İzmir, 1919-1922: tanıklıklar. Beşiktaş, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2006.

Burke, Peter. Bilginin Toplumsal Tarihi. Çeviren Mete Tunçay. 4. bs. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013.
———. Tarih ve Toplumsal Kuram. Çeviren Mete Tunçay. 6. bs. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014.
———. Tarih Yazıcılığında Yeni Bakış Açıları. Çeviren Kollektif. Islık Yayınları, 2020.

Caunce, Stephen. Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi. Çeviren Ayşe Ozil Bilmez, Bülent Can, ve Haluk Tunçay. 2. bs. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008.

Çakır, Serpil. “Tarih İçinde Görünürlükten, Kadınların Tarihine: Türkiye’de Kadın Tarihi Yazmak”. İçinde Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem, editör Serpil Çakır ve Necla Akgökçe. İstanbul: Sel Yayınları, 1997.

Danacıoğlu, Esra. Geçmişin İzleri. 2. bs. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002.

Dinç, Namık Kemal, ve Adnan Çelik. Yüz Yıllık Ah! Toplumsal Hafızanın İzinde 1915 Diyarbekir. 2. bs. Zan Vakfi Yayinlari, 2018.

Durakbaşa, Ayşe. “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Erkek Kimliği ve ‘Münevver Erkekler’”. İçinde 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. Tarih Vakfı Yayınları, 1998.

Dural, Halil. Bize Derler Çakırca 19. ve 20. Yüzyılda Ege’de Efeler. 2. bs. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.

Erbaş, Hayriye. Bir Cumhuriyet Çınarı Sözlü Tanıklıklarla Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 75 Yılı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017.

Ertaş, Mehmet Yaşar. Tarih Bilimi ve Metodolojisi. İdeal Kültür Yayıncılık, 2019.

Gündoğan, Nezahat, ve Kazım Gündoğan. Dersim’in Kayıp Kızları Tertele Çenequ. 9. bs. İletişim Yayınları, 2019.

Hirschon, Renee, ed. Ege’yi Geçerken 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi. Çeviren Ertuğ Altınay ve Müfide Tekin. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005.
———. Mübadele Çocukları. Çeviren Serpil Çağlayan. 2. bs. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2005.

Iggers, Georg G. Yirminci Yüzyılda Tarih Yazımı Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme. Çeviren Gül Çağalı Güven. 6. bs. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2016.

İlyasoğlu, Aynur. “Cumhuriyetle Yaşıt Kadınların Yaşam Tarihi Anlatılarında Kadınlık Durumları, Deneyimler, Öznellik”. İçinde 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, 193. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998.
———. “Kadın Çalışmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımının Türkiye’de Kadın Araştırmaları Alanında Getirebileceği Açılımlar Üzerine”. Toplum ve Bilim, K 1997.
———. “Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Bir Sözlü Tarih Projesi, Ümraniye’den İnsan Manzaraları"”. İstanbul Dergisi, Ekim 1997.
———. “Türkiye Kadın Tarihinin Araştırılmasında Yöntem Sorunları ve Sözlü Tarih”. İçinde İnsan, Toplum, Bilim, editör Kuvvet Lordoğlu, 317. Kavram Yayıncılık, 1996.

İlyasoğlu, Aynur, ve Deneyimler Kuşaklar Tanıklıklar. Kuşaklar, deneyimler, tanıklıklar: Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı : 26-27 Eylül 2003 İstanbul. İstanbul: Tarih Vakfı, 2006.

İlyasoğlu, Aynur, ve Ebru Soytemel. “Sosyolojik Bilginin Kaynağına Dönüşü, Semt Girişimleri ve Sözlü Tarih Araştırmacılığı”. İstanbul Dergisi, Ocak 2002.

Kayacan, Gülay. “Sözlü Tarih Yaklaşımının Sağladığı Bir Olanak: Anı Terapisi”. İstanbul Dergisi, K 2004.

Kollektif. Eski Van’a Doğru Bir Yolculuk Bir Sözlü Tarih Çalışması. Editör Mehmet Kul ve Suvat Parin. Yeniyüzyıl Yayınları, 2014.

Komsuoğlu, Ayşegül, ve Birsen Öz. “Kimliği Unutulmayanlarla Kurgulamak: Anadolu Ermenilerinin Cumhuriyet Dönemi’nde İstanbul’a Göçü”. İçinde Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları, editör Leyla Neyzi, 217-46. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2011.

Kyvig, David E., ve Myron A. Marty. Yanıbaşımızdaki Tarih. Çeviren Nalan Özsoy. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011.

Mater, Nadire. Mehmedin Kitabı. 5. bs. Metis Yayınları, 2012.

Muğla Kent Belgeliği Sözlü Tarih Atölyesi, Ayşe Durakbaşa, Özlem Şahin, ve Onur Alp Ersoy. Yerel Tarih: Yöntem ve Deneyimler; II. Sözlü Tarih Atölyesi. Muğla: Muğla Belediyesi Kültür Yayınları, 2007.

Neyzi, Leyla. Ben Kimim / Türkiye’de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik. 5. bs. İletişim Yayınları, 2013.
———. “Ferruh Doğan Çocukluğunun İki İstanbul’unu Anlatıyor: Beyoğlu-Beşiktaş”. İstanbul Dergisi, Nisan 2002.
———. “Hem 68’li, Hem Karadenizli: Günday Kayaoğlu”. İstanbul Dergisi, Temmuz 1999.
———. İstanbul’da Hatırlamak ve Unutmak Birey, Bellek ve Aidiyet. 2. bs. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2016.
———. Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları. 2. bs. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.
———. “Tunç Yalman Anlatıyor: İstanbul’da Babam ve Ustam”. İstanbul Dergisi, Ekim 1999.

Neyzi, Leyla, ve Haydar Darıcı. Özgürüm Ama Mecburiyet Var Diyarbakırlı ve Muğlalı Gençler Anlatıyor. İletişim Yayınları, 2013.

Öztürkmen, Arzu. “Milli Bayramlar: Şekli ve Hatırası-I”. Toplumsal Tarih 5, sy 29 (Nisan 1996): 29-35.
———. “Yeni Bir Disiplin Olarak Sözlü Tarih”. Toplum ve Bilim, sy 91 (K 2002): 115-21.

Papailias, Penelope. “Mülteci Belleği veya Bir Yunan Kurumu Üzerine Notlar”. İçinde Hatırladıkları ve Unuttuklarıyla

Türkiye’nin Toplumsal Hafızası, editör Esra Özyürek, 267-97. İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.

Sağlam, Mehmet. Sözlü Tarih Yöntemiyle 1970’ler İlkokul Öğrencileri. Gece Kitaplığı, 2014.

Sakaoğlu, Necdet. Kösepaşa Hanedanı. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998.

Sever, Mustafa, Aksu Bora, Mine Göğüş Tan, ve Özlem Şahin. Cumhuriyet’te Çocuktular. 2. bs. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.

Sivaslian, Max, ve Laurence Ritter. Kılıç Artıkları. Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2013.

Solmaz, Gürsoy. Ermeni Vahşeti/Tanıkların Diliyle - Bir Sözlü Tarih Denemesi - 8-A-16. Yeni Zamanlar Sahaf (2. El Kitaplar), 2001.

Süreyya, Mehmed. Sicil-i Osmani. Editör Nuri Akbayar. 6 c. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.

Thompson, Paul. Geçmişin Sesi / Sözlü Tarih. Çeviren Şehnaz Layıkel. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.

Tosh, John. Tarihin Peşinde Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğrultular. Çeviren Özden Arıkan. Kronik Kitap, 2019.

Tosun, Mehtap, ve Özgür Bal. “Yol’da Kurulan Kimlik: Dersim Ermenileri”. İçinde Dersim’i Parantezden Çıkarmak: Dersim Sempozyumunun Ardından, 131-75. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Tuğal, Cihan. “1915 Hatıraları ve Ermeni Kimliği’nin İnşası”. İçinde Hatırladıkları ve Unuttuklarıyla Türkiye’nin Toplumsal Hatırası, editör Esra Özyürek, 127-52. İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.

Tunçay, Neşe E. Sözlü Tarih Atölyesi: 6-7 Haziran 1993: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarafından Düzenlenen Birinci Sözlü Tarih Atölyesinin Kayıtları. İstanbul, 1993.

Vilanova, Mercedes. Dördüncü Dünya / Baltimore Öyküleri 1990. Çeviren Günhan Danışman. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2005.

Yeğin, Metin. Patronsuzlar. Öteki Yayınları, 2015.
———. Topraksızlar Bir Şenlikti Uzun Yürüyüş. Öteki Yayınları, 2015.