İslamcı Dergiler Projesi

Türkiye’de İslamcılık düşüncesi başından beri üzerine çokça yazılan ve farklı yönleriyle konuşulan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin üretildiği, tartışıldığı ve yaygınlaştırıldığı dergiler pek çalışılmamıştır. Bu yayınların incelenmesi Türkiye’de İslamcılık düşüncesi bağlamında tartışılan konuları, kavramları ve özneleri derli toplu bir şekilde ortaya çıkaracağı gibi, Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin gelişim seyrinin ortaya çıkması için de önemli kapıları aralayacaktır.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından beş sene boyunca yürütülmüş olan İslamcı Dergiler Projesi kapsamında, 1908’den günümüze kadar yayınlanmış olan İslamcı dergiler 1908-1960, 1960-1980 ve 1980-2010 olmak üzere üç ayrı dönemde incelenmektedir.

İDP Sözlü Tarih

İslamcı Dergiciliğin yayın hayatında fikirleriyle, yazılarıyla ve çalışmalarıyla yer almış kişilerle gerçekleştirilen video röportajlar ile yazılı kültüre ek olarak tanıklarla İslamcı düşüncenin serencamına ışık tutulmaya çalışılmaktadır. 1960 sonrası İslamcı yayıncılığın önce gelen 40 ismi ile görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler projenin internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu görüşmelerden çok sayıda akademik çalışma ve belgesel üretilmesi hedeflenmektedir