Öne Çıkan Başlıklar

TYH Sözlü Tarih

Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası Projesi (TYH) İlmi Etüdler Derneği yürütücülüğünde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. 2019 yılından beri sürdürülen proje Türkiye'de fikri üretimin kök saldığı yayıncılık faaliyetlerini belirlemek amacı gütmektedir. Yayıncılık süreçlerinin tanıkların hafızasında yer edinme şekillerini açığa çıkarmanın yanı sıra, neşriyat faaliyetleri aracılığıyla kurulan siyasal-kültürel birlikteliklerin zaman içinde ve belli tarihi olaylar etkisiyle değişip değişmediğine odaklanılacaktır.


Sözlü tarih çalışmaları içinde bir ilk olan Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası Projesi’nin amacı Türkiye’de yayıncılık tarihinin bir dönemine kişisel hafıza ve anlatı üzerinden ışık tutmaktır. Bu proje, incelenecek tarihi periyod için bir tanıklık arşivi oluşturmanın yanı sıra mevcut yazılı kaynaklara yeni öyküler ve perspektifler katacaktır. Türkiye’de yayıncılık üzerine yapılan çalışmaların birçoğu kurumsal yapı ya da metin analizi üzerinden ilerlemektedir. TYH ile, yayıncılığın kurduğu hafıza, dönem tanıklarının anlatıları üzerinden açığa çıkarılacak ve saha çalışmalarına yeni bir malzeme ile katkıda bulunacaktır. Ayrıca, yayıncılar etrafında nüvelenen düşünce dünyasının oluşturduğu kültürel alanlara, mekan ve süreçlere sözlü tarih çalışması ile ışık tutulacak ve yapılacak görüşmeler aracılığıyla öne çıkan ortak mekanlar, isimler, düşünce evreleri arasındaki köprüler incelenecektir.